ZWLOKNIENIE OPLUCNEJ

ZWŁOKNIENIE OPŁUCNEJ (FlBROTHORAX) Mianem fibrothorax nazywa się stan chorobowy polegający na zwlóknieniu blaszek opłucnej i znacznym ich zgrubieniu. Stan ten nazywam zwłóknieniem, tak jak hydrothorax nazywamy ruchliną opłucną pneumothorax ,,0dmą opłucną, pyothorax – ropniakiem opłucnym. Zwłóknienie opłucnej wytwarza się w następstwie długo trwającego zapalenia opłucnej, zwłaszcza ropnego. Zapalenie z opłucnej szerzy się zwykle w głąb płuca i wiedzie do marskości płuca z utratą sprężystości tkanki płucnej. Jama opłucna może całkowicie zarosnąć. W następstwie tych zmian może powstać trwałe zapadnięcie się połowy klatki piersiowej (retractio hemithoracis) z jej zniekształceniem. Przedmiotowo w zwłóknieniu opłucnej prócz zapadnięcia połowy klatki piersiowej stwierdza się liczne zmiany. Mianowicie tchawica na szyi jest przesunięta w chorą stronę, kręgosłup jest skrzywiony i skierowany wypukłością w zdrową stronę, bark i łopatka obniżone, przyś rodkowy brzeg łopatki odstaje od grzbietu, a dolny kąt jest zbliżony do linii pośrodkowej ciała, żebra zbliżone do siebie. Podczas oddychania, zwłaszcza głębokiego, połowa klatki piersiowej po chorej stronie porusza się słabiej. Obmacywaniem po stronie zapadniętej stwierdza się osłabienie lub zniesienie drżenia piersiowego, opukiwaniem – przytłumienie lub stłumienie odgłosu opukowego. Natomiast w okolicy przykręgowej na przestrzeni od I-II do VIII – IX kręgu piersiowego nieraz stwierdza się, jak to spostrzegałem, odgłos opukowy jawny bardzo wysoki, zależnie od przesunięcia tchawicy w stronę zarosłej jamy opłucnej. Dolna granica płuc leży wyżej niż zwykle. Osłuchiwanie m stwierdza się osłabiony szmer pęcherzykowy lub brak szmerów. [patrz też: parens kraków, biały nalot na migdałkach, sympramol opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: biały nalot na migdałkach parens kraków sympramol opinie