ZROSTY OPLUNE

ZROSTY OPŁUNE (ADHAESIONES PLEURAE) Zrosty są usadowione najczęściej w szczytach płuc, gdzie płuca są mało ruchome, oraz z tyłu i przy kręgosłupie wskutek tego, że chorzy na zapalenie opłucnej zwykle leżą na wznak, a to sprzyja odkładaniu się włóknika w okolicy łopatkowej. Olgierd Sokołowski badając radiologicznie chorych z odmą opłucną po jednej stronie przekonał się także o bardzo wielkiej częstości (w 93,8% u 483 na 515 chorych) zrostów opłucnych w okolicy śródpiersia oraz w przyśrodkowej części przepony. W materiale sekcyjnym warszawskim stwierdzono zrosty opłucne w 95,6% (w 1134 przypadkach na 118ó) przypadków ze zmianami gruźliczymi w płucach spośród zaś przypadków bez makroskopowych zmian gruźliczych w płucach w 67 % (w 1226 przypadkach na 1826). W przypadkach ze zmianami w płucach zrosty były znacznie rozleglejsze. Rzadziej stwierdza się zrosty opłucne w zatokach bocznych przeponowo-żebrowych. Zależy to od tego, że wysięk wypełnia te zatoki dopiero wtedy, gdy jest go już bardzo dużo. Zdarzają się natomiast dość często zrosty między płatowe, nadto między opłucną a osierdziem oraz między opłucną a śródpiersiem. Zrosty opłucne bywają różnej wielkości i grubości. Nowsze badania jamy opłucnej wziernikowaniem (pleuroskopia) u osób z odmą opłucną leczniczą dowiodły, że prócz rozległych zrostów płaszczyźnianych najczęstsze są zrosty postronkowate z szerszym przyczepem płucnym (typ III Maurera) oraz klepsydrowate (typ IV Maurera), czyli takie, których przyczep ścienny i płucny jest szerszy. Do tych typów należy 2/3 wszystkich zrostów. [przypisy: hcv niereaktywnyia implanty, zygfryd gdeczyk, hcv niereaktywny ]

Powiązane tematy z artykułem: biały nalot na migdałkach hcv niereaktywny zygfryd gdeczyk