Zrosty oplucne

Zrosty opłucne powstają przeważnie w miejscach odpowiadających ogniskom gruźliczym w płucach, zwłaszcza jamom. Często są one następstwem zapalenia obocznego opłucnej, powstającego, zdaniem większości, na tle toksycznym w ostrym okresie płucnego ogniska gruźliczego. Jeżeli w toku tego zapalenia nastąpi mocne zrośnięcie się opłucnej ściennej z okostną żeber i rozcięgnem mięśni międzyżebrowych, to przy wziernikowaniu jamy opłucnej stwierdza się postronek typu I lub III, zależnie od średnicy zmiany zapalnej w opłucnej płuc. Mianowicie im średnica jest większa, tym bardziej – przy oddalaniu się płuca od ściany klatki piersiowej wskutek odmy wyciąga się część płucna istniejącego przedtem zrostu, przez co powstaje zrost typu III. Natomiast, jeżeli średnica zmiany zapalnej w opłucnej płuc jest mała, to powstaje zrost typu I. Jeżeli do silnego zrośnięcia się opłucnej ściennej z podścieliskiem ściany klatki piersiowej me doszło, to przy małej powierzchni zrostowej w opłucnej płuca wyciąga się przyczep ścienny zrostu i powstaje postronek typu II, przy dużej zaś powierzchni zrostowej w opłucnej płuc postronek typu IV. Postronki typu II i IV mogą powstawać także w następstwie sprawy gruźliczej toczącej się w samej opłucnej. Znaczenie zrostów opłucnych. Powstając najczęściej w gruźlicy płuc w miejscach odpowiadających zmianom gruźliczym płuca zrosty opłucne stanowią nieraz poważną przeszkodę w leczeniu gruźlicy odmą opłucną. Wprowadzane do jamy opłucnej powietrze uciska w tych przypadkach całkowicie zdrowe części płuc, natomiast miejsca ze zmianami gruźliczymi, do których są przyczepione zrosty, ulegają podczas ruchów oddechowych pociąganiu i drażnieniu), wskutek czego uraz oddechowy Morelliego tych części płuc znacznie się zwiększa. Powstaje paradoksalna wybiórczość działania odmy, dzięki której zamiast poprawy warunków gojenia się zmian w płucu moż e nastąpić utrudnienie opróżniania się jam z ich zawartości, pękanie zrostu, pojawienie się wysięku opłucnego itd. Takie skutki może wywołać nawet jedyny zrost. Zatem zrosty płucne pogarszają szanse wyzdrowienia chorych n a gruźlicę płuc. [więcej w: sympramol opinie, zoltaczka typu c, litocid ]

Powiązane tematy z artykułem: litocid sympramol opinie zoltaczka typu c