Zapalenie wysiekowe oplucnej sródpiersiowej

Zapalenie wysiękowe opłucnej śródpiersiowej (Pleuritis exsudatiua mediastinalis). Zapalenie wysiękowe opłucnej śródpiersiowej polega na gromadzeniu się wysięku, najczęściej ropnego, między opłucną śródpiersiową a opłucną płuc. Jest to zapalenie otorbione. Ze względu na siedzibę zapalenia odróżnia się zapalenie opłucnej śródpiersia przedniego i tylnego (pleuritis mediastinalis anterior i posterior). Każde z nich może być górne lub dolne i może dotyczyć prawej lub lewej opłucnej. W przypadkach zapalenia opłucnej śródpiersia przeciętnego po lewej stronie chory uskarża się na bóle poza mostkiem lub po lewej stronie mostka, duszność i ściskanie. Dolegliwości te są niestałe i nie zawsze znaczne. Przedmiotowo stwierdza się przytłumienie lub stłumienie po lewej stronie mostka, które może dochodzić do linii środkowej obojczykowej a nawet pachowej, w przypadkach zaś dużego wysięku i do prawej linii mostkowej, a ku dołowi aż do drugi ego żebra. W zakresie stłumienia szmer oddechowy jest osłabiony. W przypadkach zapalenia prawej opłucnej śródpiersiowej od przodu stwierdza się stłumienie po prawej stronie mostka oraz przesunięcie serca w lewo. Sinica jest znaczniejsza niż w zapaleniu po lewej stronie, a to wskutek tego że tutaj przebiegają wielkie naczynia krwionośne. Toteż i zaburzenia krążenia w tej postaci bywają cięższe i częstsze. Od mylnego wzięcia stłumienia za powiększenie serca chroni brak tętnienia nadbrzusza i badanie radiologiczne. Od mylnego rozpoznania tętniaka tętnicy bezimiennej i jej rozgałęzień chroni brak tętnienia. W obrazie radiologicznym w zapaleniu opłucnej śródpiersia tylnego chory uskarża się na bóle i inne dolegliwości powstające wskutek ucisku na sąsiednie narządy napady kaszlu wskutek ucisku na nerw błędny, utrudnienie połykania chrypkę, bezgłos i in. Badaniem radiologicznym wykrywa się cień trójkątny wypełniający kąt sercowo-przeponow y. Odróżnienie go od takiego samego cienia w przypadkach rozszerzenia oskrzeli w dolno-przyśrodkowej części płuca tuż przy sercu da się przeprowadzić badaniem bronchograficznym. [podobne: wypuklina krążka międzykręgowego, eskulap wieluń, parens kraków ]

Powiązane tematy z artykułem: eskulap wieluń parens kraków wypuklina krążka międzykręgowego