Zapalenie oplucnej przeponowej

Zapalenie opłucnej przeponowej (Pleuritis diaphragmatica). Zapalenie opłucnej przeponowej nie należy do rzadkości, jak można wnosić na podstawie badań radiologicznych, które nieraz wykrywają zrosty i postronki przeponowo-opłucne. Suche zapalenie opłucnej przeponowej objawia się najczęściej bardzo silnymi bólami w miejscu przepony podczas jej ruchów, zatem podczas kaszlu, głębokiego oddychania, czkawki, odbijania, przechodzenia pokarmów przez otwór przełykowy przepony. Chory Odczuwa najsilniejsze bóle tuż w podżebrzu i na poziomie najniższych żeber. Stąd bóle mogą rozpromieniać się ku dołowi i ku górze aż do barków. Wskutek silnych bólów chory oddycha powierzchownie, często, bez udziału przepony po chorej stronie. Wiedzie te do znacznej duszności zmuszającej nieraz de zajmowania postawy pionowej (orthopnoea). Bardzo często uskarżają się chorzy na uporczywą czkawkę, zależną od podrażnienia nerwu przeponowego. W innych przypadkach zapale nie opłucnej przeponowej objawia się przeważnie dolegliwościami żołądkowymi (uporczywe mdłości, wymioty i in). Taki chory uchodzi nieraz długo za chorego na żołądek. Istotną chorobę wykrywa dopiero badanie radiologiczne. Przedmiotowo prócz duszności w zapaleniu opłucnej przeponowej stwierdza się zwykle stan gorączkowy i mniejszy udział, w oddychaniu odpowiedniej połowy klatki piersiowej. Przepona po chorej stronie jest zwykle ustawiona wysoko. Próba głębokiego wdechu wywołuje niekiedy odruch oddechowy powłok brzusznych w postaci błyskawicznego skurczu górnego przyczepu mięśnia prostego brzucha po chorej stronie. Nieraz stwierdza Się uciskowe punkty bolesne, mianowicie 1) punkt nad obojczykiem między przyczepami mięśnia mostkowo obojczykowe-sutkowego, gdzie nerw przeponowy przegina się naokoło przedniego mięśnia pochyłego 2) w pierwszym między brzeżu przy mostku 3) w miejscu skrzyżowania linii przyrostkowej z przedłużeniem X żebra 4) w miejscach przyczepu przepony de klatki piersiowej 5) w obrębie splotu szyjnego i na wyrostkach kolczystych części karkowej kręgosłupa. [hasła pokrewne: hcv niereaktywny, hcv niereaktywnyia katowice, krew na papierze toaletowym po oddaniu stolca ]

Powiązane tematy z artykułem: hcv niereaktywny krążek nuvaring krew na papierze toaletowym po oddaniu stolca