Zaburzenia w przemianie tluszczowej

Zaburzenia w przemianie tłuszczowej w związku z niedoczynnością przysadki mózgowej zależą od dwóch hormonów, którymi są lipoitryna i hormon ketoniczny, wytwarzane w przednim płacie przysadki mózgowej, chociaż lipoitrynę można znaleźć w tylnym płacie przysadki. Lipoitryna powoduje odkładanie się tłuszczu w tkankach i zmniejszenie się glikogenu w wątrobie. Wpływ tego hormonu tłumaczyłby powstawanie otłuszczenia pochodzenia przysadkowego i zwiększenie tolerancji na cukier. Hormon ketoniczny powoduje rozkład tłuszczów i wzmaga zawartość ciał ketonowych we krwi. Lipoitryna i hormon ketoniczny są w działaniu antagonistyczne. Działanie tych hormonów dochodzi do skutku przez układ nerwowy, a mianowicie działają one na ośrodki nerwowe w międzymózgowiu. Z międzymózgowia przenoszą się pobudzenia po nerwach współczulnych do wątroby jako regulatora przemiany tłuszczowej na obwodzie. Przecięcie nerwów współczulnych dochodzących do wątroby lub uszkodzenie ośrodków w podwzgórzu znosi działanie lipoitryny i hormonu ketonicznego. Zaburzenia przemiany węglowodanowej stoją w ścisłym związku ze zwichnięciem współzależności przysadki mózgowej z trzustką, co omawia się niżej. [więcej w: pluskiewicz, tikagrelor, pleuroskopia ]

Powiązane tematy z artykułem: pleuroskopia pluskiewicz tikagrelor