Wywód chorobowy zwapniajacego zapalenia oplucnej dotychczas nie jest wyjasniony

Wszystkie te zmiany spostrzegano przeważnie w dolnych częściach jamy opłucnej po jednej lub po obu stronach. Wywód chorobowy zwapniającego zapalenia opłucnej dotychczas nie jest wyjaśniony. Pewną rolę patogenetyczną odgrywa prawdopodobnie zaburzenie przemiany wapniowej, zależnej od gruczołów dokrewnych (przytarczki, jajniki i inne). Istotnie, u niektórych chorych stwierdzono wyraźne zwiększenie ilości wapnia w surowicy krwi. Stosunki miejscowe odgrywają prawdopodobnie także pewną rolę. Są to prawie zawsze chorzy, którzy przebyli zapalenie opłucnej surowiczo włóknikowe, a jeszcze częściej ropne, albo gruźlicę płuc. Spostrzegano także zwapnienie opłucnej po urazach klatki piersiowej z następową wybroczyną śródopłucną oraz przypadki bez wyraźnej przyczyny. W naszym piśmiennictwie największą liczbę przypadków (9) opisał Witold Zawadowski, przy czym około 30-40 było pochodzenia gruźliczego. Objawy. Zwapnienie opłucnej przebiega zwykle bez żadnych dolegliwości i objawów przedmiotowych. Czasami tylko chorzy uskarżają się na nieznaczne bóle. Najczęściej chorobę wykrywa się przypadkowo badaniem radiologicznym płuc. Znaczenie praktyczne zwapnienia opłucnej, zwłaszcza zwapnień drobnych polega na tym, że łatwo je mylnie wziąć za zmiany w miąższu płucnym. Od pomyłki uchroni badanie radiologiczne w różnych pozycjach, umożliwiające określenie siedziby zmian. Od zwapnienia opłucnej należy odróżnić kamicę wapniową opłucnej (calculosis pleurae), objawiającą się obecnością kamieni wapniowych na przeponie w jamie opłucnej. Sprawę tę dotychczas mało zbadano. [patrz też: wypuklina krążka międzykręgowego, sympramol opinie, biedrzeniec anyż ]

Powiązane tematy z artykułem: biedrzeniec anyż sympramol opinie wypuklina krążka międzykręgowego