WYLEW MLECZU DO OPLUCNEJ

WYLEW MLECZU DO OPŁUCNEJ (CHYLOTHORAX) Określenie. Mianem „fhylothorax nazywa się sprawę, którą cechuje obecność płynu mleczystego w jamie opłucnej. Należą tu postacie zapalne niezapalne. Odróżnia się płyny: 1) mleczowe (hydrops chylosus); 2) mleczowate (hydrops chyliformis s. lacteus ) lub tłuszczowe (hydro psadiposus) 3) rzekome mleczowe (hydro ps pseudochylosus). Przyczyny. Płyny mleczowe w jamie opłucnej spotyka się bardzo rzadko. Powstają one, gdy do wysięku Vi jamie opłucnej dołączy się wylew mleczu (chylus) z przewodu piersiowego lub z jego rozgałęzień wskutek ucisku zatkania lub nadżarcia naczyń mleczowych przez masy nowotworowe, gruźlicę, sprawy ropne itd. Sam ucisk oraz zatkanie przewodu piersiowego może wywoływać przechodzenie mlecza do jamy opłucnej per diapedesin, lecz, zdaje się, tylko wtedy gdy ściany przewodu lub naczyń mleczowych są chorobowo zmienione. Płyny mleczowate spostrzega się prawie wyłącznie w przypadku zapalenia opłucnej na tle gruźlicy lub raka. Zawierają one tłuszcz pochodzący nie z mlecza, lecz ze stłuszczonych komórek (białych krwinek, nabłonka błony surowiczej, komórek nowotworowych) dostających się obficie do wysięku. Płyny rzekomo mleczowe należą przeważnie do, przesięków zwłaszcza pochodzenia nerkowego, a nadto zdarzają się w długotrwałym zapaleniu opłucnej . Są one, wyrazem zaburzenia równowagi składników (zarówno koloidów jak i krystaloidów) zawartych w przesięku lub wysięku. Wskutek zmiany warunków fizyko-chemicznych koloidy strącają się wywołując zmlecznie płynu (Zdzisław Goreolei i inni). Objawy wylewu mleczu do opłucnej bywają rozmaite, zależnie od choroby podstawowej. Objawy fizyczne zmian w zakresie klatki piersiowej są takie same jak w przypadkach przesięków i wysięków opłucnej. [więcej w: jak odetkac ucho, rehabilis, felicja allianz ]

Powiązane tematy z artykułem: felicja allianz jak odetkac ucho rehabilis