W wysieku oplucnym ropnym stwierdza sie czesto pneumokoki, paciorkowce, rzadziej gronkowce, paleczki Friedlandera

W wysięku opłucnym ropnym stwierdza się często pneumokoki, paciorkowce, rzadziej gronkowce, pałeczki Friedlandera, duru brzusznego, prątki gruźlicy i inne. W statystykach polskich ropniaka opłucnego u dzieci wysięki pneumokokowe stanowią 47,1-75,48%, paciorkowcowe 9,8-11,32%, gronkowce 3,77-7,6 %. Wysięk ropny może być także jałowy. Bywa to wtenczas, gdy zarazki chorobotwórcze, najczęściej pneumokoki, giną w wysięku, oraz gdy ropniak powstaje na tle toksycznym przy istnieniu ogniska w płucu w sąsiedztwie opłucnej. Jałowość wysięku może być tylko pozorna. Dotyczy to zwłaszcza ropniaków powstających na tle zakażenia gruźliczego. Ropniaki ulegają nieraz otorbieniu (pyothorax saccatus). Otorbiony ropniak zdarza się często, zwłaszcza w przypadkach ropnego zapalenia między płatowego (empyema pleurae interlobare saccaturrf). Otorbione są zwykle także ropniaki opłucnej śródpiersiowej (empyema pleurae mediastinale saccatum), często również opł ucnej przeponowej (empyema pleurae stepradiaphragmaticum saccatum). Nieraz zdarzają się ropniaki wielokomorowe (pyothorax multilocularis], Kornory w tym samym przypadku zawierają niekiedy różne wysięki, np. jedne są wypełnione wysiękiem surowiczym, inne ropnym itd. Są to ropniaki wielokomorowe wielopostaciowe (pythorax multilocularis multiformis). Do tej postaci nie należą te ropniaki opłucne, w których dolna warstwa komory zawiera wskutek działania prawa ciążenia czystą ropę, a górna jest tylko nieco mętnawa. Ropniak opłucny bywa przeważnie tylko po jednej stronie klatki piersiowej. Opłucna w ropniaku jest silnie przekrwiona, obrzmiała, zwłaszcza opłucna objawy ropnego zapalenia opłucnej polegają przede wszystkim na objawach fizycznych, świadczących o obecności wysięku w jamie opłucnej. Poza tym zależą one w znacznej mierze od czynnika przyczynowego. [więcej w: rehabilis, luxmed koncertowa, krążek nuvaring ]

Powiązane tematy z artykułem: krążek nuvaring luxmed koncertowa rehabilis