W przypadkach ropniaka gruzliczego lagodnego niezakazonego wtórnie

W przypadkach ropniaka gruźliczego łagodnego niezakażonego wtórnie, przebiegającego bez większych zmian w płucach, stosuje się leczenie miejscowe wprowadzaniem do jamy opłucnej co 3 dni 20 ml 10% kwas upara – aminosalicylowego po uprzednim każdorazowym wypuszczeniu ropy i przepłukaniu jamy opłucnej fizjologicznym roztworem soli kuchennej lub 2-4% kwasem paraaminosalicylowym. W ostrym okresie ropniaka a także w przypadkach ropniaka z jednoczesną sprawą gruźlicy w płucach leczenie doopłucne kojarzy się z doustnym podawaniem tegoż leku do 12-14 gramów na dobę w 5 dawkach z przerwą 2-dniową po każdym 8-10-dniowym okresie. Inni stosują leczenie gruźliczych ropniaków opłucnych, wtórnie nie zakażonych, przebiegających bez większych zmian gruźliczych w płucach, kalcyferolem. Wprowadza się go w dawce mg, czyli 1.200.000 jednostek, rozpuszczonych w alkoholu i rozcieńczonych za pomocą fizjologicznego roztworu soli kuchennej, 2-4 razy w miesiącu, przy czym uprzednio za każdym razem wypuszcza się ropę i jamę opłucną przepłukuje się fizjologicznym roztworem soli. Mniej pewnie wypadły próby leczenia ropniaków opłucnych gruźliczych wprowadzaniem doopłucnym streptomycyny w dawkach 0,1-0,3 w 10 ml fizjologicznego roztworu soli co 2-3 dni. Ropniaki gruźlicze opłucne bez większych zmian gruźliczych w płucach, wtórnie zakażone oraz złośliwe leczy się początkowo metodami zachowawczymi tak jak ropniaki łagodne. Zwłaszcza dobre wyniki przy takim postępowaniu uzyskuje się nieraz w przypadkach ropniaka opłucnej na tle zakażenia mieszanego prątkami gruźlicy i pneumokokami, ponieważ pneumokoki często w takich wysiękach wkrótce giną. W ropniakach gruźliczych, powstałych wskutek zakażenia prątkami gruźlicy i gronkowcami lub paciorkowcami powyższe postępowanie lecznicze uzupełnia się penicyliną domięśniowo i dopłucnie. [patrz też: wypuklina krążka międzykręgowego, zygfryd gdeczyk, wypuklina krążka międzykręgowego pod mikroskopem ]

Powiązane tematy z artykułem: jak odetkac ucho wypuklina krążka międzykręgowego zygfryd gdeczyk