W przypadkach opornych na przytoczone metody lecznicze stosuje sie torakoplastyke poza oplucna

W przypadkach opornych na przytoczone metody lecznicze stosuje się torakoplastykę poza opłucną, jako leczenie doszczętne. Tora kopiastyki często nie da się uniknąć, zwłaszcza w przypadkach ropniaka istniejącego już dłuższy czas, wskutek czego opłucna bywa zwykle bardzo zgrubiała i ropieje ustawicznie. Wykonuje się wtedy torakoplastykę w 2 posiedzeniach lub w tempie jeszcze powolniejszym, zależnie od sił chorego. Gdy zgrubienie ropiejącej opłucnej jest bardzo znaczne, wycięcie żeber może nie wystarczać i może powstać potrzeba usunięcia także całej zgrubiałej opłucnej ściennej, (tzw. pleuro- thoracectomia typu Schedego). W przypadkach ropniaka opłucnego gruźliczego przebiegającego bez wyraźnych zmian gruźliczych w płucach dążymy do rozszerzania się płuca w miarę gojenia się sprawy opłucnej. Inne jest postępowanie lecznicze w ropniaku gruźliczym opłucnym, towarzyszącym czynnym zmianom gruźliczym w płucach, ze względu na to, że wtedy do wyleczenia sprawy płucnej konieczne jest stałe zapadnięcie płuca. W tych przypadkach leczenie gruźliczego ropniaka opłucnego przytoczonymi wyżej metodami kojarzy się z leczeniem dmą leczniczą opłucną. jeżeli takie postępowanie nie odnosi skutku, a także jeżeli wskutek zrostów nie można osiągnąć w ten sposób dostatecznego zapadnięcia się płuca stosuje się to rakoplastykę pozaopłucną. Leczenie wypuszczeniem wysięku i odmą opłucną bardzo często zawodzi zwłaszcza w ropniakach opłucnej, towarzyszących czynnej sprawie gruźliczej w płucu, powstałych na tle zakażenia mieszanego. W tych postaciach poleca się prócz odmy opłucnej sączkowanie zamknięte dla usunięcia zatruwania ustroju, a po poprawie ogólnego stanu chorego – torakoplastykę jako zabieg doszczętny. Otwarte ropniaki opłucne powstałe na tle zakażenia prątkami gruźlicy i bakteriami ropotwórczymi szeroko otwiera się wycinając żebra, a następnie szybko stosuje się torakoplastykę. Takie samo postępowanie poleca się także w przypadkach ropniaka gruźliczego wtórnie zakażonego, przebiegającego bardzo ostro, gdy wszelkie inne leczenie me ma widoków powodzenia. Określenie i przyczyny. Mianem ropniak opłucny posokowaty nazywa się ropne zapalenie opłucnej cechujące się gnilnym rozkładem wysięku, wskutek czego wysięk przenikliwie cuchnie. Rozkład jest skutkiem osiedlania s ię i rozmnażania się w wysięku bakterii gnilnych, beztlenowców, obok których stwierdza się zwykle również zarazki ropotwórcze. [przypisy: pluskiewicz, nierówne źrenice, tikagrelor ]

Powiązane tematy z artykułem: nierówne źrenice pluskiewicz tikagrelor