Ucisk w nadbrzuszu równiez zwieksza ból

Ucisk w nadbrzuszu również zwiększa ból. Suche zapalenie Opłucnej przeponowej można rozpoznać nieraz tylko badaniem radiologicznym, gdyż tarcia opłucnego zwykle nie ma. Badanie to wykrywa upośledzenie ruchomości odpowiedniej połowy przepony, nieraz też wysokie jej ustawienie a po przebytym stanie zapalnym pozostają częste zaciągnięcia przepony i zarośnięcie kąta przeponowo żebrowego. Jako objawy powstałych zrostów. Czasami stwierdza się także zrosty opłucnej przeponowej z osierdziem, które mogą być przyczyną przeciągnięcia worka osierdziowego i serca. Wszystkie objawy są wyraźniejsze, jeżeli bada się chorego podczas głębokiego oddychania. Wysiękowe zapalenie opłucnej przeponowej bywa najczęściej otorbione ropne. Jego objawy są takie same jak zapalenia suchego. Większe wysięki wywołują stłumienie odgłosu opukowego ponad przeponą. Badanie radiologiczne stwierdza nieruchomość przepony i cień nad nią przebieg suchego i wysiękowego z apalenia opłucnej bywa różny. W łagodnych przypadkach sprawa może kończyć się wyzdrowieniem w ciągu 23 tygodni, pozostawiając najczęściej zrosty między przeponą a podstawą płuca. W innych przypadkach zapalenie początkowo ograniczone, przechodzi w zapalenie całej opłucnej. Zapalenie ropne przebiega gwałtownie i nieraz kończy się śmiercią wśród objawów znacznego osłabienia serca. Od ropnia podprzeponowego (abscessus subphrenicus) odróżnia się zapalenie opłucnej przeponowej na podstawie następujących objawów: Zapalenie opłucnej przeponowej wysiękowe: 1, Wybitne upośledzenie lub zniesienie ruchomości dolnej granicy płuca. 2. Najwyższy poziom gómef granicy stłumienia znajduje się w bocznej części klatki piersiowej, stąd opada ku przodowi i ku tyłowi. 3. Zmiana szmerów oddechowych w dolnej części płuca. 4. Nieraz przesunięcie sąsiednich narządów. 5. Chory uskarża się zwykle na kaszel. 6. Jako czynnik przyczynowy chorzy podają przeważnie przeziębienie. Ropień podprzeponowy: 1. Ruchomość dolnej granicy płuca zachowana. 2. Górna granica stłumienia znajduje się najwyżej najczęściej z przodu i z boku ku tyłowi opada. 3. Szmer oddechowy w dolnej części płuca prawidłowy. 4. Nie ma przesunięcia sąsiednich narządów. 5. Kaszlu przeważnie nie ma 6. Choroba powstaje na tle chorób narządów brzusznych (zapalenie wyrostka robaczkowego, choroby wątroby, otrzewnej i in.) lub urazu. [patrz też: litocid, bivacyn, jak odetkac ucho ]

Powiązane tematy z artykułem: bivacyn jak odetkac ucho litocid