Tkanka plucna

Tkanka płucna przenika w nich stożkowato do przyczepu płucnego i jest przeważnie zserowaciała. Często też na przekroju postronka w tej tkance widać przedłużenie płucnej jamy gruźliczej, które może dochodzić aż do ściennego przyczepu postronka. Postronki tych typów zawierają liczne prątki gruźlicy. Same postronki są grube i pokryte z zewnątrz opłucną zgrubiałą, zupełnie nieprzejrzystą. Przy wziernikowaniu jamy opłucnej zabarwienie postronków typu III i IV jest prawie na całej ich długości takie samo jak tej części płuca, której postronek stanowi przedłużenie. Rzadziej zrosty postronkowate nie mają szerszego przyczepu ściennego ani płucnego (typ I Maurera). Do tego typu należy ogromna większość postronków nitkowatych, drobnych, cienkich oraz taśmowatych. Postronki te składają się z włóknistego zrębu i otoczki włóknikowej, natomiast tkanki płucnej w nich nie ma, przy wziernikowaniu jamy opłucnej są przejrzyste. Bardzo rzadko spostrzega się zrosty z przyczepem ściennym szerszym i podniesionym namiotowato. Wewnątrz przyczepu znajduje się wiotka tkanka podopłucna (typ II Maurera). Postronki i zrosty opłucne zawierają zwykle bardzo liczne naczynia krwionośne o ścianach zmienionych łączące się z naczyniami ściany klatki piersiowej i płuca. Naczynia te są nieraz zarosłe lub zatokowato rozszerzone. Wywód chorobowy. [przypisy: tikagrelor, imed kraków, pleuroskopia ]

Powiązane tematy z artykułem: imed kraków pleuroskopia tikagrelor