Saczkowanie jamy ropnej napotyka na wielkie trudnosci

Sączkowanie jamy ropnej napotyka na wielkie trudności, gdy ropa jest gęsta lub obfituje we włóknik, albo, gdy cewnik zamyka się przez wytwarzające się zrosty lub przez żebra przy zmniejszeniu pooperacyjnym objętości klatki piersiowej. Dla rozcieńczenia gęstej-ropy wlewa się do jamy opłucnej fizjologiczny roztwór soli kuchennej, w przypadkach zaś obfitej zawartości włóknika w wysięku wprowadza się do jamy ropnej 150-200 ml roztworu pepsyny z kwasem solnym (Rp. Pepsini 20,0. Acidi muriatici puri, Acidi carboliciana 2,0, Aq. dest. 400,0) i pozostawia się go VI jamie opłucnej na 8-12 godzin. Pepsyna z kwasem solnym przetrawia włóknik i przez to rozrzedza ropę. Jeżeli ropniak opłucny nie gruźliczy jest zadawniony, tak że ściany ropniaka już stwardniały, a płuco utraciło zdolność rozszerzania się, to przy wystarczających jeszcze siłach chorego stosuje się to rako plastykę poza opłucną, która ma za zadanie zmniejszyć odpowiednią połowę klatki piersiowej. Jako skuteczną metodę w ropniaku opłucnym, zwłaszcza nie gruźliczym, polecają niektórzy lekarze leczenie za pomocą krótkich fal. Pod wpływem tego leczenia gorączka ma spadać nieraz już po pierwszych posiedzeniach i wysięk szybko się wsysa. Metoda jest jeszcze zbyt młoda, by wydać o niej sąd stanowczy. Sulfonamidy są bezskuteczne w ropniakach opłucnych w ogóle astreptomycyna w ropniakach opłucnych nie gruźliczych. Nieskuteczność przetworów sulfonamidowych w ropniakach opłucnych zależy od tego, ze przy ich stosowaniu tak doustnym, jak i pozajelitowym nie można osiągnąć w ognisku ropniakowym należytego stężenia leku, wprowadzanie zaś sulfonamidów do jamy opłucnej jest bezcelowe, ropa bowiem hamuje ich działanie, w przeciwieństwie do zachowania się penicyliny. Ropniaki opłucne, powstające wskutek przebicia lub szerzenia się sprawy z narządów sąsiednich, również przebijające się w kierunku nerki, wątroby, śledziony, otrzewnej oraz ropniaki powikłane już ropowicą powłok wymagają leczenia chirurgicznego. W ropnym zapaleniu opłucnej, towarzyszącym ogólnemu zakażeniu, kierujemy się w postępowaniu leczniczym tym zakażeniem. Po wyleczeniu ropnego zapalenia opłucnej zarządza się leczenie wzmacniające ustrój. W leczeniu ropniaka opłucnego po chodzenia gruźliczego zwraca się uwagę przede wszystkim na postać ropniaka oraz na to, czy w płucach są czynne zmiany gruźlicze. [podobne: hcv niereaktywny, wypuklina krążka międzykręgowego pod mikroskopem, wypuklina krążka międzykręgowego ]

Powiązane tematy z artykułem: hcv niereaktywny jak odetkac ucho wypuklina krążka międzykręgowego