Rzadziej zdarzaja sie ropniaki przy zapalne wieksze, które pozostaja i po przelomie zapalenia pluc

Rzadziej zdarzają się ropniaki przy zapalne większe, które pozostają i po przełomie zapalenia płuc, a nawet przebiegają ciężko. Ropne zapalenie opłucnej na tle zakażenia paciorkowcami (pleuritis purulenta streptococcica), zwłaszcza towarzyszące ogólnemu zakażeniu ma przebieg ostry, bardzo burzliwy z silnymi dreszczami, gorączką do 40°C i silnymi bólami w klatce piersiowej i zwykle kończy się śmiercią. Ropniak opłucny powstały na tle zakażenia samymi tylko prątkami gruźlicy może mieć przebieg przewlekły, łagodny (ropniak płucny gruźliczy łagodny, empyema pleurae tuberculosum benignum s. pyothorax tuberculosus benignus) albo ostry, burzliwy (ropniak opłucny gruźliczy złośliwy, zwany także zakażającym empyema pleurae tuberculosurn malignurn s. infectans). Ropniak opłucny gruźliczy o przebiegu łagodnym czasami niczym się nie różni, co do obrazu klinicznego od gruźliczego surowiczo-włóknikowego zapalenia opłucnej i wtenczas jest niespo dzianką przy nakłuciu próbnym. Zresztą samo zapalenie surowiczo-włóknikowe, może przeistaczać się w ropniaka gruźliczego łagodnego. Nieraz jednak początek i dalszy przebieg ropniaka łagodnego bywa tak skryty i prawie bezobjawowy, że chory nie przerywa przez dłuższy czas swych zajęć albo odczuwa tylko osłabienie pewne utrudnienie oddychania lub nie znaczne bóle w klatce piersiowej. Ropniak taki może trwać miesiącami, a nawet latami, nie wywierając wybitniejszego wpływu na ogólny stan chorego. Może on jednak ulec wtórnemu zakażeniu, a wtedy zupełnie się zmienia obraz chorobowy. Jeżeli do jamy opłucnej dostanie się dużo zjadliwych prątków gruźlicy np. po pęknięciu w toku odmy leczniczej zrostu opłucnego, do którego została wciągnięta jama gruźlicza, to powstaje ropniako płucny o przebiegu ostrym złośliwym (empyema pleurae tuberculosurn malignum). Postać ta rozpoczyna się ostro silnymi bólami w klatce piersiowej, dreszczami i wysoką g orączką, przebiega z objawami ogólnego zatrucia i doprowadza do silnego wyczerpania. Rzadziej początkowe ciężkie objawy stopniowo ustępują miejsca łagodniejszemu przebiegowi. W toku ropniaka opłucnego powstałego na tle zakażenia samymi tylko prątkami gruźlicy istnieje zawsze niebezpieczeństwo zakażenia opłucnej bakteriami ropotwórczymi. Zakażenie mieszane (empyema pleurae tuberculosum mixtum) może zresztą powstać od razu, gdy prócz prątków gruźlicy dostaną się do jamy opłucnej, najczęściej drogą krwi, paciorkowce, gronkowcepneumokoki lub inne bakterie. Punktem wyjścia zakażenia dodatkowego może być zapalenie migdałków podniebiennych, czyrak, zapalenie ucha środkowego przetoka opłucno-płucna, opłucno-ścienna itp. Ropniak mieszany ma przebieg bardzo ciężki, przypominający złośliwą postać ropniaka na tle zakażenia samymi, tylko zjadliwymi prątkami gruźlicy, tak, iż odróżnić te postacie można tylko na podstawie bakteriologiczneg o badania wysięku. [więcej w: krew na papierze toaletowym po oddaniu stolca, luxmed koncertowa, zentel zawiesina ]

Powiązane tematy z artykułem: krew na papierze toaletowym po oddaniu stolca luxmed koncertowa zentel zawiesina