Rozpoznanie róznicowe

Rozpoznanie różnicowe. W początkowym okresie zapalenia opłucnej, międzypłatowej, gdy chory gorączkuje, miewa klucia w klatce piersiowej i kaszel, do którego w dalszym przebiegu dołącza się coraz zwiększająca się duszność, powstaje możliwość mylnego rozpoznania gruźlicy płuc. Rozstrzygnięcie wymaga bardzo dokładnego wielokrotnego badania plwociny co do prątków gruźlicy. Niestety, w przeważającej większości przypadków w tym okresie chory plwociny nie ma, gdy chory zacznie wykrztuszać ropę, wtenczas wchodzi w rachubę także ropień płuca usadowiony w okolicy wcięcia międzypłatowego. Włókna sprężyste w plwocinie przemawiają za ropniem płuca, natomiast wynik ujemny ich poszukiwania znaczenia różnicowego nie ma. Objawy fizyczne i radiologiczne ropnego zapalenia opłucnej międzypłatowej i ropnia płuc usadowionego przy wcięciu międzypłatowym mogą być podobne. Wobec tego rzadziej pomylimy się, jeżeli w takich przypadkach rozpoznawać bę dziemy nie zapalenie opłucnej międzypłatowej – chorobę stosunkowo rzadką, lecz ropień płuca, który Zdarza się bez porównania częściej. W okresie, gdy po przebiciu ropniaka międzypłatowego wytworzy się między płatami jama zawierająca ropę i powietrze (pyopneumothorax circumscriptus), wchodzą w rachubę, prócz ropnia płuc, także rozszerzenie oskrzela oraz jama gruźlicza. Przed rozpoznaniem rozszerzenia oskrzeli uchroni niezwykła dla tej choroby siedziba w okolicy rzutu wcięcia rniędzypłatowego, natomiast prątki gruźlicy w plwocinie przemawiają raczej za jamą gruźliczą w płucu. Rokowanie w przypadkach zapalenia opłucnej międzypłatowej, pozostawionych bez należytego leczenia, jest niepewne. Leczenie polega na tych samych zasadach, które obowiązują w leczeniu rozlanego zapalenia opłucnej. W razie przebicia się ropniaka poleca się dalsze leczenie odmą opłucną. [patrz też: hcv niereaktywny poznań, hcv niereaktywny, hcv niereaktywny zielona góra ]

Powiązane tematy z artykułem: hcv niereaktywny pleuroskopia zentel zawiesina