Ropniak oplucny

W wieku dziecięcym, zwłaszcza do trzeciego roku życia, ropniak opłucny wikła się często ropnym zapaleniem osierdzia, na co zwrócił uwagę szczególnie Piasecki, zapaleniem ropnym otrzewnej, stawów, opon mózgowych itd., zależnie od szybkiego uogólnienia się zakażenia wskutek małej oporności ustroju w tym wieku. Mieczysław Michałowicz tłumaczy przerzuty niezdolnością dziecięcego ustroju do wiązania zarazka chorobotwórczego na drodze organo tropowej. Ropniak opłucny może doprowadzić z czasem do zwłóknienia opłucnej. Ponieważ w tym okresie często nie ma już gorączki i stan chorego jest zadowalający, przeto wysięk ropny w opłucnej nieraz się przeocza i chorego uważa się za wyleczonego. Dopiero przebicie się ropy lub nakłucie wykonane, gdy sprawa zaostrzy się i pojawi się gorączka, wyjaśnia, że pod obrazem klinicznym zwłóknienia opłucnej przebiega ropniak opłucny. Samorzutne wsysanie się ropniaka opłucnego zdarza się bardzo rzadko. Wyjątek stanowią drobne ropniaki przy zapalne, które goją się przeważnie po wessaniu się ropy. W innych ropniakach ciałka ropne ulegają niekiedy stłuszczeniu i wtenczas tworzą z płynną częścią ropy ciecz przypominającą mleko. Płynna część cieczy może wessać się, tak, iż pozostaje masa serowata, niekiedy wapniejąca. Takie zejście zdarza się rzadko. Najczęściej w tych przypadkach ciałka ropne i włóknik, opadając na dno wysięku, ulegają nast powej organizacji, skutkiem, której jama opłucna zarasta (obliteratio casn pleurae). Rozpoznanie ropnego zapalenia opłucnej polega na stwierdzeniu: 1) wysiękowego zapalenia opłucnej 2) ropnego rodzaju wysięku . Bardzo mały ropniak może łatwo ujść uwagi, jeżeli nie zastosować badania radiologicznego. Zwłaszcza trzeba o tym pamiętać w przypadkach zapalenia płuc u dzieci, gdyż choroba ta w wieku dziecięcym wikła się bardzo często ropniakiem opłucnym. Po rozpoznaniu ropniaka opłucnej należy określić jego pochodzenie. W tym celu zwraca się uwagę, na tle, jakiej choroby on powstał, oraz bada Się ropny wysięk drobnowidowo i przez wysiewy na pożywkach oraz szczepienie śwince morskiej). [przypisy: krew na papierze toaletowym po oddaniu stolca, wypuklina krążka międzykręgowego, pleuroskopia ]

Powiązane tematy z artykułem: krew na papierze toaletowym po oddaniu stolca pleuroskopia wypuklina krążka międzykręgowego