Rokowanie w przypadkach ropniaka oplucnego

Jeżeli w ten sposób stwierdzi się obecność bakterii ropotwórczych, mianowicie, paciorkowca, gronkowca, pneumokoków i in., można w przerażającej większość przypadków dorzucić pochodzenie gruźlicze, gdyż ropniak na tle równoczesnego zakażenia prątkami gruźlicy i innymi bakteriami zdarza się bardzo rzadko, z wyjątkiem ropniaka z odmą, który powstaje, gdy w toku gruźlicy płuc jama w płucu przebije się do opłucnej. Natomiast jałowość wysięku ropnego przemawia prawie zawsze za gruźliczym jego pochodzeniem. Rokowanie w przypadkach ropniaka opłucnego opiera się: 1) na wieku chorego 2) na rodzaju choroby oraz bakterii, które wywołały ropne zapalenie opłucnej 3) na uwzględnieniu postaci klinicznej ropniaka, stanu serca i obronnych sił ustroju oraz charakteru powikłań. Wiek niemowlęcy, wczesny dziecięcy i podeszły rokują w ogóle źle. Zwłaszcza fatalne jest rokowanie w pierwszym półroczu życia niemowlęcia. Wyjaśnia to bardzo dobitnie statystyka Kliniki Dziecięcej Uniwersytetu w Warszawie (Dyrektor. prof. M. Michałowicz) śmiertelność wśród chorych dotkniętych ropniakiem opłucnym przedstawia się w niej zależnie od wieku tak jak widać, śmiertelność do trzeciego roku życia jest bardzo wielka. Drobne ropniaki przy zapalne wsysają się przeważnie samorzutnie. Zapalenie paciorkowcowe oraz gronkowcowe rokują bardzo źle, zwłaszcza, gdy się dołącza do posocznicy, zgorzeli płuc, a często i do ropnia płuc. Ropne zapalenie gruźlicze mieszane oraz gruźlicze złośliwe rokują źle natomiast ropniak gruźlicy łagodny nieraz ustępuje samorzutnie lub po odpowiednim leczeniu. Ropniak otorbiony rokuje lepiej niż nieotorbiony. Wyjątek stanowi ropniak wielokomorowy, a to ze względu na trudności lecznicze. Zmiany w mięśniu sercowym a także inne ciężkie choroby, np. cukrzyca pogarszają rokowanie. Bardzo ciężkim powikłaniem, rokującym fatalnie, jest przerzutowe ropne zapalenie opon mózgowych, osierdzia, otrzewnej. Powikłania te zdarzają się często, zwłaszcza w niemowlęctwie i w pierwszych latach życia, gdy tkanki nie mają jeszcze zdolności ograniczania sprawy chorobowej. Na gojenie się ropniaka opłucnego po przebiciu się do płuc nie należy pokładać nadziei. W każdym przypadku może choremu zagrażać przebicie się ropniaka opłucnego do innych narządów i zgon albo przebicie się, na zewnątrz z następowym niezupełnym opróżnieniem się ropnia i przewlekłym ropieniem, zwłaszcza, jeżeli zapalenie ropne powstało na tle gruźlicy. Chorzy tacy gorączkują, słabną i wreszcie giną wskutek wyniszczenia. Leczenie operacyjne, zastosowane zbyt późno, niewiele może wpłynąć na poprawę rokowana. [przypisy: zoltaczka typu c, litocid, sympramol opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: litocid sympramol opinie zoltaczka typu c