Reklama, spożywanie alkoholu i nadużywanie: ogólnoświatowa ankieta

Mity umierają ciężko, zwłaszcza gdy są zasilane przez stałą dietę łatwowiernych truizmów, by uspokoić strach społeczeństwa przed niepewnością. Co więcej, krytykowanie mitów jest politycznie niepoprawne i ryzykowne dla każdego, kto przeszkadza zakorzenionym poglądom lub ujawnia przesadne twierdzenia. Na przykład Kopernik zmienił zorientowaną na Ziemię ideę wszechświata i był nie tylko obrażany za swoje kłopoty, ale także przez wieki traktowany jako parias. Teraz odważna nowa książka wkracza w wir walki z popularnym twierdzeniem, że reklamy alkoholu przyczyniają się do problemów z alkoholem. Twierdzenie, że ludzie mogą być prowadzeni ścieżką ogrodową nie tylko do picia, ale także do nadmiernego picia jest czystym hokum, mówi autor, który ma doświadczenie zarówno w reklamie, jak i w badaniach nad alkoholem. Fisher dokładnie analizuje światową literaturę badawczą na temat wpływu reklamy na ludzkie zachowanie. Zajmuje się obrazowaniem seksualnym, teorią uczenia społecznego, badaniami ekonometrycznymi, etykietami ostrzegawczymi i wpływem reklamy na udziały marek.
W latach siedemdziesiątych i wczesnych osiemdziesiątych autor studiował szeroki zakres zagadnień związanych z alkoholizmem. Przez ostatnie osiem lat testował skuteczność reklamy dla wielu dużych klientów komercyjnych. Ta książka jest wynikiem tej wyczerpującej ankiety.
Wnioski Fishera są jasne i solidne i nie wykraczają poza dane i metody. Zwięźle ujmuje kwestię reklamy w perspektywie: jeśli chodzi o walkę o udziały w marce, pieniądze na reklamę są dobrze wydawane, ale jeśli spróbujemy sprawić, by ludzie zaczęli się napić lub nadużywać, pieniądze reklamowe są marnowane.
Książka zawiera trzy ogólne wnioski: żadne wiarygodne badania nie pokazują, że reklama powoduje, że ludzie piją lub nadużywają alkoholu, szerzy się mit o skutkach reklamy alkoholu, a niektórzy badacze wyciągają wnioski, które nie są poparte danymi.
Przykładem wprowadzających w błąd danych jest badanie – często przytaczane w mediach – które twierdzi, że młodzi ludzie będą oglądać 100 000 reklam telewizyjnych na produkty alkoholowe przed ukończeniem szkoły średniej. Fisher obliczył, że aby obejrzeć 100 000 reklam alkoholu, osoba musi oglądać telewizję co godzinę każdego dnia od urodzenia do ukończenia szkoły średniej. Oprócz śliskich statystyk w tym badaniu, istnieje insynuacja, że ludzie są jak psy Pawłowskie, które mogą być przeszkoleni, aby reagować na odpowiednio skonstruowaną stymulację. Chociaż może być prawdą, że jesteśmy zagrożeniem wyzysku z powodu naszej gotowości do przyjmowania prostych odpowiedzi na złożone problemy, prawdą jest również, że ludzie nie mogą być zmuszani do robienia czegoś, do czego nie chcą.
Fisher przedstawia rzetelną i zrównoważoną analizę mocy i ograniczeń reklamy. Co więcej, rozwinął głęboki szacunek dla konsumentów [którzy]. . . poznaj własne umysły i postępuj zgodnie z nimi. Mam nadzieję, że ta wspaniała książka otworzy zamknięte umysły tych, którzy widzą tylko to, co chcą zobaczyć. Jeśli szukasz prawdy, przeczytaj tę książkę.
Morris E. Chafetz, MD
Waszyngton 20037

[więcej w: pleuroskopia, bazocyty, zentel zawiesina ]

Powiązane tematy z artykułem: bazocyty pleuroskopia zentel zawiesina