Przebicie sie ropniaka do pluca nie wywoluje zwykle odmy oplucnej

Jeżeli nie nastąpi śmierć, to ropniak opłucny, pozostawiony własnemu losowi, przebija się najczęściej do płuca, rzadziej na zewnątrz przez bardziej zgrubiałą opłucną ścienną i mniej podatną ścianę klatki piersiowej, albo toruje sobie drogę do innych narządów (serca, worka osierdziowego, przełyku narządów brzusznych, wielkich naczyń klatki piersiowej i in.) Przebicie się ropniaka do płuca nie wywołuje zwykle odmy opłucnej, a to z kilku przyczyn. Przede wszystkim odpowiednia część klatki piersiowej bywa zazwyczaj zupełnie unieruchomiona. Nadto kanał łączący ropniak z oskrzelem ma w naciekłym płucu najczęściej przebieg falisty i jest wypełniony ropą, która przeszkadza powietrzu dostać się do opłucnej. Bakterie z chorego płuca mają również utrudniony dostęp do ropniaka, wskutek czego ropne zapalenie opłucnej które utorowało sobie drogę do płuc przechodzi bardzo rzadko w zapalenie posokowate. Oczywiście, jeżeli ropa przebije si do dużego oskrzela, do tchawicy lub dużym otworem do płuc, to powstaje odma opłucna. Nagłe przebicie się ropniaka opłucnego do płuc wywołuje bardzo ciężki stan: chory dostaje nagle bardzo silnej duszności, sinieje i wśród znacznego kaszlu i krztuszenia się wyrzuca ustami, a czasami i nosem dużo ropy do litra i więcej, po czym doznaje ulgi. Ilość wykrztuszanej ropy w miarę opróżniania się ropniaka zmniejsza się, gorączka opada, stłumienie odgłosu opukowego maleje i stan chorego stopniowo poprawia się. W razie zatrzymania ropy następuje ponowne pogorszenie. Jeżeli wykrztuszanie ropy nie jest zupełne, to ropa, zalegająca w narządzie oddechowym, może rozkładać się i cuchnąć, W innych przypadkach ropniak przebije się do płuc bardzo małym otworem. Nie ma wtedy opisanych wyżej burzliwych objawów ani szybkiej poprawy stanu chorego. Choroba trwa długo i może wieść do skrobiawicy narządów wewnętrznych. Ropniaka przebijającego się przez kl atkę piersiową nazywamy empyema necessitatis s. empyema perforam. Przebicie się bywa poprzedzone obrzmieniem i zaczerwienieniem powłok klatki piersiowej w odpowiednim miejscu oraz chełbotanie. Skóra cieńczeje coraz bardziej i wreszcie w pewnym miejscu pęka. Niekiedy ropa toruje sobie drogę pod skórą ku dołowi i znajduje sobie ujście w okolicy brzucha. Przez wytworzoną przetokę ropniak opróżnia się przeważnie tylko częściowo, tak iż sprawa trwa długo, tym bardziej że przetoka może się od czasu do czasu zamykać. Chory słabnie, chudnie i wreszcie ginie, nieraz wśród objawów skrobiawicy narządów wewnętrznych. W przypadkach ropniaka gruźliczego często nie udaje się wygoić sprawy pomimo dobrego sączkowania ropniaka. [więcej w: biedrzeniec anyż, parens kraków, nierówne źrenice ]

Powiązane tematy z artykułem: biedrzeniec anyż nierówne źrenice parens kraków