Profilaktyka zapobiegawcza zakażeń wirusem HIV wśród kobiet afrykańskich AD 2

Aby się zakwalifikować, kobiety w dobrym zdrowiu, które były w wieku od 18 do 35 lat, musiały mieć negatywny wynik testu na obecność przeciwciał przeciw HIV, być narażone na zwiększone ryzyko zakażenia wirusem HIV, nie być w ciąży lub karmić piersią, być skłonne do stosowania skutecznej antykoncepcji antykoncepcyjnej metoda, wykazują zdolność do połykania tabletki witaminowej podobnej do wielkości tabletek badanych i przechodzą quiz o świadomej zgodzie. Uznano, że kobiety są narażone na zwiększone ryzyko zakażenia wirusem HIV, jeśli w ciągu ostatnich 2 tygodni miały co najmniej jeden seks w pochwie lub więcej niż jednego partnera seksualnego w poprzednim miesiącu. Kobiety zostały wykluczone, jeśli uzyskały pozytywny wynik na obecność antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B lub miały objawy nieprawidłowej czynności wątroby lub nerek. (Szczegóły podano w protokole badania, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.) W większości ośrodków zaadaptowano metodę Priorytety Lokalnych Skutków Kontroli AIDS (PLACE) w celu identyfikacji obszarów geograficznych wysokiego ryzyka i określenia priorytetów dla tych regionów w celu rekrutacji. starania.5 Wszystkie kobiety wyraziły pisemną świadomą zgodę. Rozległe badania socjobiologiczne i działania społeczności były częścią procesu i informowały o kilku procedurach próbnych, w tym rekrutacji, zatrzymywaniu, świadomej zgodzie i konsultacjach dotyczących przestrzegania zaleceń. Proces został zatwierdzony przez wszystkie właściwe komisje etyczne i regulacyjne.
Odwiedź Procedury
Uczestnicy brali udział w wizytach w klinikach w czasie badań przesiewowych i rekrutacji, a następnie w 4-tygodniowych odstępach przez okres do 60 tygodni (52 tygodnie przyjmowania badanego leku, a następnie 8 tygodni przerwy w badaniu leku). Podczas każdej wizyty uczestnicy otrzymywali miesięczną podaż przypisanego leku do badań; poddano szybkim testom na obecność przeciwciał przeciw HIV, testom ciążowym i ocenienie zdarzeń niepożądanych; i otrzymała porady (w odniesieniu do zmniejszenia ryzyka, przestrzegania zasad badania leku i stosowania antykoncepcji), bezpłatne prezerwatywy i bezpłatne (lub skierowanie) skutecznej antykoncepcji bez użycia środków. Ponadto oceniano samoocenę przylegania, zwracano tabletki, a próbki krwi pobierano i przechowywano. Podczas wcześniej ustalonych wizyt przeprowadzano testy czynności wątroby i nerek oraz podawano kwestionariusz dotyczący zachowań seksualnych. Podawanie badanego leku zostało tymczasowo lub trwale przerwane w przypadku ciąży, serokonwersji do dodatniego wyniku HIV lub zaburzeń biochemicznych określonych w protokole.
Cele i punkty końcowe
Głównym celem była ocena skuteczności i bezpieczeństwa TDF-FTC w zapobieganiu nabywaniu wirusa HIV. Przedstawione tutaj drugorzędne cele obejmują ocenę wpływu TDF-FTC na liczbę limfocytów T CD4 + i poziom HIV w osoczu krwi (miano wirusa), szybkość zakażenia HIV odpornością na TDF-FTC, zmiany zachowań ryzykownych, przestrzeganie reżim badań i wpływ na wyniki ciąży.
Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności była infekcja wirusem HIV typu (HIV-1) lub typu 2 (HIV-2), określona na podstawie obecności przeciwciał w dwóch kolejnych szybkich testach przeprowadzonych na osoczu
[więcej w: hcv niereaktywny dziecięcy, hcv niereaktywny, hcv niereaktywnyia implanty ]

Powiązane tematy z artykułem: biały nalot na migdałkach hcv niereaktywny luxmed koncertowa