Od zrostów oplucnych postronki wlókniste w toku leczenia odma wyciagaja sie, scienczaja sie i moga z czasem zanikac

Dumarest oblicza odsetek wyzdrowienia w gruźlicy płuc w przypadkach odmy opłucnej całkowitej na 65-90%, a w przypadkach odmy częściowej tylko na 9-26%. Peyret spostrzegał znikanie prątków gruźlicy w plwocinie w przypadkach odmy całkowitej w 90%, w częściowej zaś tylko w 15%, ustąpienie gorączki w przypadkach odmy całkowitej w 85%, w częściowej – tylko w 33%, zwiększenie wagi ciała przy odmie całkowitej w 82%, przy częściowej w 57%. W przypadkach odmy całkowitej, spostrzeganych przez Pawła Martyszewskiego i Wandę Stankiewicz-Trybowską, prątki gruźlicy znikły w 65,78%, a przy odmie częściowej – w 35,75%. Szanse pogarszają się wybitnie nawet w przypadkach zrostów nitkowatych i błoniastych, nieprzeszkadzających uzyskaniu odmy całkowitej. I tak w statystyce Unuerrichta w przypadkach takich zrostów liczba przypadków gruźlicy płuc klinicznie niewyleczonej przekracza 5 – krotnie liczbę nic wyleczonych wśród chorych z odmą całkowitą. Od zrostów opłucnych postronki włókniste w toku leczenia odmą wyciągają się, ścieńczają się i mogą z czasem zanikać. W innych przypadkach zrost pęka czy to pod wpływem silnego kaszlu, czy stosowania odmy leczniczej pod wysokim ciśnieniem. Pęknięcie postronka nitkowatego a także postronka zawierającego, wprawdzie, tkankę płucną, lecz pęknięcie w miejscu gdzie tej tkanki nie ma, może nie wywołać żadnych niepożądanych objawów prócz chwilowego bólu. Takie pęknięcie wykrywa się nierzadko tylko badaniem radiologicznym, objawiając się powiększeniem przestrzeni odmy i oddaleniem się płuca od klatki piersiowej w miejscu byłego zrostu. Najczęściej zrost pęka nie tylko w miejscu najcieńszym, ale także w miejscu przyczepu płucnego odpowiadającym przeważnie ognisku gruźliczemu w płucu. Pęknięcie bardzo małe może nie pociągnąć za sobą groźnych następstw, a tylko objawić się np. małym wysiękiem opłucnym. Duże pęknięcie wywołuj e ciężki obraz odpowiadający nagłemu powstaniu odmy opłucnej samorodnej z jej następstwami. Zrosty opłucne sprzyjają powstaniu wysięku opłucnego w toku leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną. Ze swej strony powstały wysięk nie pozostaje często bez wpływu na dalszy los zrostów. Mianowicie wskutek odkładania się obfitych złogów włóknika i jego organizacji zrosty grubieją coraz bardziej, lecz zdarza się także, że wysięk wyciągając zrost wiedzie do jego zaniku lub do pęknięcia z następstwami. Zrosty opłucne mogą być miejscem nawału gruźliczego, zwłaszcza w okolicy przyczepu płucnego. [patrz też: program hcv niereaktywnyiczny, hcv niereaktywny, gabinet hcv niereaktywnyiczny Warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: bivacyn hcv niereaktywny zoltaczka typu c