Objawy fizyczne zmian w zakresie klatki piersiowej

Objawy fizyczne zmian w zakresie klatki piersiowej w przypadkach otorbionego zapalenia opłucnej w miejscach łatwo dostępnych badaniu są takie same jak w rozlanym zapaleniu wysiękowym i tą tylko różnicą, że w zapaleniu otorbionowym dotyczą ograniczonego miejsca klatki piersiowej i często nie ma przesunięcia sąsiednich narządów. Zatem za otorbionym wysiękiem przemawia stłumienie odgłosu opukowego na pewnej przestrzeni o granicach nieregularnych, z wybitnym osłabieniem lub zniesieniem drżenia piersiowego, przewodzenia głosu i szmerów oddechowych w obrębie stłumienia Rodzaj wysięku określa się przez nakłucie klatki piersiowej. Otorbiony ropniak opłucny różnicuje się z takimi ograniczonymi sprawami chorobowymi usadowionymi w płucu, które wywołują przytłumienie lub stłumienie odgłosu opukowego, osłabienie lub zniesienie drżenia piersiowego przewodzenia głosu i szmerów oddechowych w obrębie stłumienia, zatem z ropniem płuc w pierwszym okresie, guzem płuca itp. W rozpoznaniu różnicowym może dopomóc badanie radiologiczne. Mianowicie w chorobach płuc zmiana chorobowa szerzy się mniej więcej równomiernie we wszystkich kierunkach. Wskutek tego największy wymiar ogniska chorobowego, a więc i cienia w rentgenogramie przechodzi w przeważnej większości przypadków przez punkt wyjścia choroby, innymi słowy znajduje się bardzo często w polu płucnym, do ściany zaś klatki piersiowej lub śródpiersia przylega cień ogniska mniejszą sieczną. Natomiast cień ropniaka Opłucnego otorbionego przylega zwykle do ściany klatki piersiowej lub do śródpiersia szeroką podstawą. Omówiona różnica cechuje te przypadki, w których otorbiony ropniak opłucny przylega do bocznej ściany klatki piersiowej albo do śródpiersia. W przypadkach ropniaka przylegającego do przedniej lub tylnej ściany klatki piersiowej należy dla otrzymania charakterystycznego obrazu badać chorego promieniami rentgenowskimi obracając go do póty, aż przy ustawieniu pod pewnym kątem otrzymamy obraz kieszeni wydłużonej, o podstawie szerokiej przylegającej do ściany klatki piersiowej. Rokowanie i leczenie w przypadkach ropniaka opłucnego otorbionego są takie same jak w postaci rozlanego zapalenia opłucnej. Osobnego omówienia wymaga zapalenie opłucnej przeponowej, między płatowej i śródpiersiowej. [więcej w: pleuroskopia, parens kraków, zentel zawiesina ]

Powiązane tematy z artykułem: parens kraków pleuroskopia zentel zawiesina