Lokalna dostawa paklitakselu w celu zahamowania restenozy podczas angioplastyki nóg ad 6

Kontynuacja kliniczna
Wszyscy z wyjątkiem ośmiu pacjentów (jeden w grupie kontrolnej, dwóch w grupie leczonej balonami z powłoką paklitakselową i pięciu w grupie leczonej paklitakselem w pożywce kontrastowej) przeszedł szybką kliniczną obserwację po 6 miesiącach, w tym ci, którzy odmówiono dalszej angiografii (tab. 2). Średni stopień Rutherforda nieznacznie wzrósł we wszystkich trzech grupach, ale wzrost ten był mniej wyraźny w grupie leczonej balonami powleczonymi paklitakselem. Indeks kostka-ramię pozostał prawie niezmieniony. Rewaskularyzację celu-uszkodzenia wykonano u 20 z 54 pacjentów w grupie kontrolnej (37%), w porównaniu z 15 z 52 pacjentów w grupie leczonej paklitakselem w pożywce kontrastowej (29%, P = 0,41) i 2 z 48 pacjentów w grupie leczonej balonami powleczonymi paklitakselem (4%, P <0,001).
Szybkość rewaskularyzacji z docelowym uszkodzeniem po 12 miesiącach pozostawała niska w grupie leczonej balonami powleczonymi paklitakselem. W tej grupie 5 z 48 pacjentów (10%) poddano rewaskularyzacji docelowej w ciągu pierwszego roku, w porównaniu z 26 z 54 (48%) w grupie kontrolnej i 18 z 52 (35%) w grupie leczonej paklitakselem w kontrastowym medium. Tylko kilka dodatkowych rewaskularyzacji z docelowym uszkodzeniem odnotowano między 12 a 24 miesiącem, łącznie 28 z 54 w grupie kontrolnej (52%) i 21 z 52 w grupie leczonej paklitakselem w pożywce kontrastowej (40%, P = 0,25) w porównaniu z 7 z 48 w grupie leczonej balonami powleczonymi paklitakselem (15%, P <0,001).
Zdarzenia niepożądane
Tabela 3. Tabela 3. Komplikacje i zdarzenia niepożądane. W trakcie procedury nie zaszły zdarzenia niepożądane, które przypisano badanemu lekowi (Tabela 3). Powikłania zatorowe podczas zabiegu lub zakrzepica do 2 tygodni później wystąpiły u trzech pacjentów w grupie kontrolnej, dwóch pacjentów w grupie leczonej balonami opłaszczonymi paklitakselem i siedmiu pacjentów w grupie leczonej paklitakselem w podłożu kontrastowym (jeden pacjent miał dwa wydarzenia). U żadnego pacjenta nie stwierdzono późnej zakrzepicy. Żadne wyniki hematologiczne ani biochemiczne nie sugerują ogólnoustrojowych skutków paklitakselu.
W okresie od 2 tygodni po interwencji do kontynuacji angiografii u 46 do 58% pacjentów w trzech grupach leczenia wystąpiło ciężkie zdarzenie niepożądane (P> 0,05); większość zdarzeń była związana z postępem miażdżycy lub choroby podstawowej. U 75 z 80 pacjentów zdarzenia te zostały ocenione przez badaczy jako niezwiązane z badanym lekiem. W 6 miesięcy po interwencji zmarło 5 pacjentów, a czterech zostało poddanych poważnej amputacji (powyżej lub powyżej stopy) (Tabela 2). Wszystkie cztery amputacje wykonano u otyłych pacjentów w wieku od 62 do 77 lat, którzy chorowali na cukrzycę typu i którzy weszli do badania na etapie 4 Rutherforda (jeden pacjent) lub 5 (trzech pacjentów).
Dyskusja
Badanie THUNDER zostało zaprojektowane do wstępnej oceny bezpieczeństwa i skuteczności natychmiast dostępnego biologicznie lokalnego paklitakselu w celu zapobiegania restenozie w powierzchniowych tętnicach udowych i podkolanowych po przezskórnej angioplastyce jamy brzusznej
[hasła pokrewne: tikagrelor, luxmed koncertowa, sympramol opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: luxmed koncertowa sympramol opinie tikagrelor