Leczenie w zapaleniu oplucnej przeponowej

Leczenie w zapaleniu opłucnej przeponowej jest takie samo jak w rozlanym zapaleniu opłucnej. Określenie i przyczyny. Zapaleniem opłucnej międzypłatowej nazywa się suche lub wysiękowe zapalenie toczące się w opłucnej, która pokrywa powierzchnie stykających się płatów płucnych. Zapalenie opłucnej międzypłatowej powstaje najczęściej na tle zakażenia pneumokokami. W przeważnej większości przypadków jest to sprawa pierwotna (pleuritis interlobaris pneumococcica primitiva), rzadziej wtórna, rozwijająca się w toku zapalenia płuc (zapalenie opłucnej międzypłatowej przy zapalne, pleuritis interlobaris parapneurnonica) albo częściej po jego ukończeniu (zapalenie opłucnej międzypłatowej pozapalne (pleuritis interlobaris matepneumonica s. postpneumonica). Częstym czynnikiem przyczynowym bywa także zakażenie gruźlicze. Może ono wywołać zapalenie opłucnej międzypłatowej już w okresie pierwotnej zmiany gruźliczej, jeżeli pierwotne ognisko sadowi się blisko wcięcia międzypłatowego albo jeżeli duże nacieczenie dookoła ogniska pierwotnego gruźliczego, oddalonego od opłucnej międzypłatowej, wciąga ją w stan zapalny. Przyczyną zapalenia opłucnej międzypłatowej bywa często docierające do niej zapalenie dookoła węzłów okolicy wnęki obrzmiałych na tle zakażenia gruźliczego, zwłaszcza węzłów między płatowych (gl. bilares postriores s. interlobares), które leżą bezpośrednio pod opłucną w najbliższym sąsiedztwie wcięcia międzypłatowego. Sergent opisał gruźlicze zapalenie opłucnej między płatowej bez zmian gruźliczych w płucu, nadając tej postaci miano ropień zimny opłucnej oraz zapalenie opłucnej między płatowej włóknisto serowate. Postać tę cechuje równoczesny rozwój w opłucnej 2 spraw, mianowicie serowacenia węzłów i szybkiego rozrostu tkanki łącznej, zależnego od działania jadów gruźliczych. Postać ta jest rzadsza niż zapalenie dołączające się do gruźlicy płuc postać wtórna zapalenia opłucnej międzypłatowej może powstać także jako przerzut ropni znajdujących się gdziekolwiek w ustroju. Jak dowodzą badania pośmiertne, wysiękowe zapalenie opłucnej międzypłatowej rozpoznaje się często mylnie tam; gdzie istnieje w rzeczywisto ci ropień płuca w okolicy wcięcia międzypłatowego. Na tych pomyłkach opierał się dawniejszy pogląd, według którego wysiękowe zapalenie opłucnej międzypłatowej jest chorobą częstą. Wbrew temu wiemy dziś, że zdarza się ono stosunkowo rzadko. [przypisy: litocid, zentel zawiesina, biedrzeniec anyż ]

Powiązane tematy z artykułem: biedrzeniec anyż litocid zentel zawiesina