Leczenie – chory na ropniaka oplucnego

Leczenie chory na ropniaka opłucnego powinien pozostawać w łóżku w przestronnym i dobrze przewietrzanym pokoju. Należy zwracać szczególną uwagę także na dobre odżywianie chorego, przy tym nie tylko w okresie istnienia ropniaka, ale także i po wyleczeniu. Poza tym stosuje się leczenie przyczynowe. Drobny ropniak przy zapalny powstający w toku krupowego zapalenia płuc, nie wymaga przeważnie osobnego leczenia. Niekiedy wsysa się nawet większy wysięk ropny, powstający w toku krupowego zapalenia płuca także mały pozapalny. W Większości przypadków ropniak opłucny wymaga jednak specjalnego leczenia. Polega ono tak jak i w ropniakach innego pochodzenia, z wyjątkiem powstających na tle zakażenia gruźliczego, na ogólnym i miejscowym leczeniu penicyliną. Wstrzykuje się ją domięśniowo w dawkach 200.000-300.000 jednostek na dobę, a oprócz tego obowiązkowo także do opłucnie po uprzednim wypuszczeniu ropy i przepłukaniu jamy opłucnej fizjologicznym roztworem (0,91%) soli kuchennej, a następnie z chwilą ukazania się przejrzystego płynu, 31% roztworem kwasu borowego. Dawka doopłucna wynosi 30.000-40.000 jednostek krystalicznej penicyliny rozpuszczonej w 30 ml fizjologicznego roztworu soli kuchennej z dodatkiem 10 ml 3% kwasu borowego, w kwaśnym, bowiem śr odowisku penicylina jest skuteczniejsza. Zabieg powtarza się co 2-3 dzień aż do wyjałowienia wysięku. Do wyleczenia często wystarcza 3-4 wstrzykiwania doopłucne. Leczenie to zawodzi, jeżeli zdążyły już wytworzyć się zbiorniki ropy otorbione przez zrosty opłucne, tak iż niektóre zbiorniki nie zostają opróżnione i są poza zasięgiem penicyliny wprowadzanej do jamy opłucnej. Jeżeli wysięk ropny pomimo leczenia wciąż się gromadzi, jestem zwolennikiem metody leczenia syfonowej, polegającej na sączkowaniu jamy ropnej przy zamkniętej klatce piersiowej. Przy stosowaniu tej metody następuje po kilku tygodniach wygojenie sprawy chorobowej bez tych ciężkich następstw dla płuca, które się spostrzega po leczeniu sączkowaniem otwartym. Leczenia sączkowaniem jamy opłucnej przy zamkniętej klatce piersiowej wymagają także stare ropniaki opłucne, gdyż zawierają one najczęściej bakterie niewrażliwe na penicylinę i zazwyczaj składają się z kilku zbiorników otorbionych. [więcej w: imed kraków, litocid, luxmed koncertowa ]

Powiązane tematy z artykułem: imed kraków litocid luxmed koncertowa