Gruntowanie po ułamkowej dawce szczepionki inaktywowanego wirusa polio AD 2

Najważniejszy cel – zaprzestanie stosowania doustnej szczepionki przeciw wirusowi polio (OPV) po wyeliminowaniu wirusa polio typu dzikiego – zasugerowano w 1997 r.8 i formalnie zatwierdzono go przez komitety nadzoru technicznego w latach 20049 i 2008.10. Zgłaszano wstępne warunki zaprzestania OPV, 11 zidentyfiko- wano opcje szczepień12, a ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca w wyniku choroby Heinego-Medina po zaprzestaniu OPV zostało szeroko zdefiniowane.13 W 2008 r. Światowe Zgromadzenie Zdrowia zwróciło się do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) o opracowanie odpowiednich strategii i produktów do zarządzania ryzykiem, w tym bezpieczniejszych procesów dla szczepionek IPV [inaktywowanej szczepionki przeciw polio] i niedrogich strategii ich stosowania. 14 Wiele strategii ma na celu ocenę IPV dostępną w krajach rozwijających się, w tym redukcję harmonogramu (podawanie mniejszej dawki), zmniejszenie dawki (stosowanie IPV ułamkowej dawki), redukcję antygenu (przy użyciu tradycyjnych i nowych adiuwantów), optymalizację produkcji procesy (wzrost gęstości komórek, wykorzystanie nowych linii komórkowych i stosowanie alternatywnych środków inaktywujących) i wytwarzanie Sabin-IPV w krajach rozwijających się. 15-17 Podejście polegające na zmniejszeniu harmonogramu, w którym podaje się dwie dawki IPV, zostały poddane ocenie w wielu badaniach, 18, które sugerują, że dwie dawki IPV mogą indukować serokonwersję do wszystkich trzech serotypów wirusa polio u ponad 90% osób zaszczepionych, pro przy przestrzeganiu odpowiedniego harmonogramu (tj. pierwsza dawka nie jest podawana przed 2 miesiącem życia, a przerwa między dawkami wynosi 2 miesiące lub więcej).
Biorąc pod uwagę, że immunogenność IPV w dużym stopniu zależy od przeciwciał matczynych, 19,20 przeprowadziliśmy dwudawkową próbę frakcjonowania w porównaniu z pełną dawką IPV podawaną niemowlętom w wieku 4 i 8 miesięcy.21,22 Biorąc pod uwagę zainteresowani dalszym zmniejszeniem kosztów korzystania z IPV, ocenialiśmy również odpowiedzi immunologiczne po jednej dawce. Jako miejsce badań wybieramy Kubę, ponieważ doustna szczepionka przeciw polio (OPV) stosowana jest tylko dwa razy w roku w kampaniach krajowych (zwykle w lutym i kwietniu) na Kubie, co minimalizuje narażenie badanej populacji na wirusa Sabina23.
Metody
Projekt badania
Przeprowadziliśmy randomizowane, kontrolowane badanie kliniczne, w którym badacze laboratoryjni nie byli świadomi zadań grupowych. Badacze w ośrodkach badawczych byli świadomi zadań grupowych, ponieważ do podawania każdego typu szczepionki (śródskórne wstrzyknięcie dawki frakcyjnej i wstrzyknięcia domięśniowego dla pełnej dawki) zastosowano różne metody. Prace terenowe przeprowadzono między 6 lipca 2009 r. A 28 stycznia 2009 r. W 13 punktach szczepień w 4 dystryktach prowincji Camagüey na Kubie.
[hasła pokrewne: pleuroskopia, zentel zawiesina, eskulap wieluń ]

Powiązane tematy z artykułem: eskulap wieluń pleuroskopia zentel zawiesina