Doswiadczenie kliniczne poucza, ze nie ma pewnych oznak niezarosniecia jamy oplucnej

Doświadczenie kliniczne poucza, że nie ma pewnych oznak niezarośnięcia jamy opłucnej. Jama opłucna może być zarośnięta, pomimo że w wywiadach nie ma zupełnie wskazówek przebytego zapalenia opłucnej. Nie ma także pewnych oznak zarośnięcia jamy opłucnej. Objawy, na których opiera się to rozpoznanie, nierzadko zawodzą. Objawów tych dostarczają: 1) wywiady; 2) badanie fizyczne 3) badanie radiologiczne. Wywiady wskazują, że chory przebył suche lub wysiękowe zapalenie opłucnej. Badanie fizyczne klatki piersiowej stwierdza ograniczenie ruchomości oddechowej, stałe przytłumienie u podstawy płuca z osłabieniem lub zniesieniem szmeru oddechowego, wzmożenie lub osłabienie drżenia piersiowego. Zwłaszcza wielkie znaczenie rozpoznawcze nadaje się zapadnięciu się polowy klatki piersiowej. Niektórzy, zwłaszcza rentgenolodzy, największe znaczenie nadają wynikom badania radio logicznego. Mianowicie zmniejszenie głębokości lub zniknięcie zatoki przeponowo-żebrowej, zmniejszenie ruchomości kopuły przepony, zacienienie podstawy jednego z pól płucnych a zwłaszcza przesunięcie śródpiersia uważa się za objawy zarośnięcia jamy opłucnej. Wbrew temu może zawodzić w rozpoznaniu nawet zespół objawów zebranych przez wywiady oraz badanie fizyczne i radiologiczne. Dowiodły tego spostrzeżenia poczynione przy wytwarzaniu odmy leczniczej opłucnej. Dzięki nim przeko naliśmy się, że nieraz nie można wytworzyć odmy opłucnej w tym miejscu, które na podstawie wywiadów i badania fizycznego oraz radiologicznego należało uznać za wolne od zrostów opłucnych, i na odwrót, że odmę wytwarza się czasami bardzo łatwo tam, gdzie wszystkie objawy przemawiały za zarośnięciem jamy opłucnej, gdzie, zatem objawy te zależały w rzeczywistości od nie powikłanej zrostami opłucnymi marskości płuc. Z tego doświadczenia wynika, że pewnego rozpoznania zrostów opłucnych dostarcza jedynie metoda wytwarzania odmy opłucnej oraz wziernikowanie jamy opłucnej. [podobne: wypuklina krążka międzykręgowego, bazocyty, sympramol opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: bazocyty sympramol opinie wypuklina krążka międzykręgowego