Cholesterolowe zapalenie oplucnej

Cholesterolowe zapalenie opłucnej (Pleuritis exsudativa cholesterinosa). Przez zapalenie płuc cholesterolowe rozumie się przewlekłe zapalenia opłucnej, w którym wysięk zawiera wolny krystaliczny cholesterol. Sprawa jest przeważnie pochodzenia gruźliczego, najczęściej otorbiona, o ścianach szczególnie zgrubiałych i twardych. Wysięki cholesterolowe wyglądają niejednakowo. Przeważnie jest to płyn bardzo gęsty, barwy mleczno czekoladowej, otorbiony, w innych przypadkach jasnożółty lub mętnawy z błyszczącymi grudkami cholesterolu, zwykle nieotorbiony. Drobnowidowo w wysięku stwierdza się liczne kryształy cholesterolu i obok nich bardzo nieliczne białe krwinki, zwykle stłuszczone. Źródłem kryształów cholesterolu w wysiękach jest stłuszczenie i rozpad komórek ropnego wysięku oraz otaczających tkanek z następowym strącaniem się cholesterolu, gdy jego stężenie wzrośnie wskutek wsysania się płynnej części wysięku. Zapalenie opłucnej cholest erolowe zdarza się rzadko. Początek choroby bywa nieuchwytny, rozwój bardzo powolny. Ilość cholesterolu w krwi jest prawidłowa. Rodzaj wysięku wykrywa się zwykle przypadkowo przy badaniu płynu wydobytego przez nakłucie, albo też gdy wysięk przebije się do płuc i chory zacznie wykrztuszać masy cholesterolowe. Zapalenie opłucnej równoczesne z zapaleniem pod opłucnej części płuc. Przybrzeżne zapalenie płuc (Corticopleuritis). Określenie i przyczyny. Mianem zapalenie płuc przybrzeżne nazywa się sprawę zapalną toczącą się równocześnie w opłucnej i w powierzchownej warstwie płuca. Przybrzeżne zapalenie płuc powstaje najczęściej na tle zakażenia gruźliczego. Spotyka się je np. w toku wczesnego nacieku. Mogą je wywołać także inne bakterie chorobotwórcze. Dowodzą tego przypadki przybrzeżnego zapalenia płuc w przebiegu grypy, błonicy, zakażenia gośćcowego i innych chorób zakaźnych: Nadto spostrzegano przybrzeżne zapalenie płuc na tle urazu oraz zatoru w płucach. Przybrzeżne zapalenie płuc zdarza się najczęściej u osób młodych, między 20 a 30 rokiem życia. W wywiadach często można stwierdzić zapalenie opłucnej, stany gorączkowe, niekiedy krwioplucie, obarczenie dziedziczne gruźlicą itd. [patrz też: hcv niereaktywny płock, jak odetkac ucho, hcv niereaktywny ]

Powiązane tematy z artykułem: hcv niereaktywny imed kraków jak odetkac ucho