Anatomia patologiczna

Anatomia patologiczna. Zmiany anatomiczne VI przybrzeżnym zapaleniu płuc dotyczą opłucnej i sąsiednich części płuca. W, jednych przypadkach przeważają zmiany w opłucnej o charakterze suchego lub wysiękowego zapalenia, w innych zapalny naciek płuca. Sprawę z przewagą zmian w płucach nazywają Corticalitis. Przybrzeżne zapalenie płuc może dotyczyć całej opłucnej z całą powierzchowną warstewką płuc icorticopleuritis dif fusa), najczęściej jednak bywa ograniczone (corticopleuritis circumscripta) i wtenczas jest usadowione w zatokach opłucnej przy kręgosłupie, we wcięciach międzypłatowych, u podstawy płuc, słowem tam, gdzie błona surowicza jest obficie wyposażona w naczynia chłonne. Objawy. Objawy właściwe przybrzeżnego zapalenia płuc bywają często poprzedzone przez takie dolegliwości, jak brak łaknienia, szybkie męczenie się ogólne osłabienie i inne przypadłości, do których dołączają się kłucie w boku kasze i suchy lub z plwociną zawierającą niekiedy żyłki krwi, duszność i gorączka. Dalsze objawy zależą od rozległości sprawy zapalnej w opłucnej i w płucu od jej natężenia i miejsca jej przewagi, w płucu czy w opłucnej. Jeżeli sprawa toczy się przeważnie w opłucnej jako zapalenie suche, to drżenie piersiowe w odpowiednim miejscu jest osłabione lub zachowane, odgłos opukowy przytłumiony lub stłumiony, szmer oddechowy osłabiony, obok tego słyszy się trzeszczenia, świsty i furczenia, czasami tarcie opłucne. Jeżeli zapalenie opłucnej jest wysiękowe, to przez nakłucie wydobywa się wysięk najczęściej surowiczo-włóknikowy. W przypadkach choroby na tle gruźlicy w wysięku przeważają limfocyty. Bywa go zwykle bardzo mało. W przypadkach z przewagą zmian w płucu (corticalitis) słyszy się w miejscu przytłumienia lub stłumienia z osłabieniem drżenia piersiowego szmer oskrzelowy miękki, łagodny, przypominający szmer oskrzelowy słyszalny przy miernych wysiękach w jamie opłucnej. Szmer staje się głośniejszy, jeżeli sprawa za palna posunie się głębiej. [patrz też: tikagrelor, felicja allianz, biedrzeniec anyż ]

Powiązane tematy z artykułem: biedrzeniec anyż felicja allianz tikagrelor