Anatomia patologiczna. Oplucna w krwotocznym jej zapaleniu

Anatomia patologiczna. Opłucna w krwotocznym jej zapaleniu. Jest wybitnie przekrwiona, obfituje w nowo wytworzone naczynia krwionośne jest usiana wybroczynami. Wysięk opłucny krwotoczny przypomina opłuszyny mięsa, a dłużej trwający ma brunatnoczerwoną lub brunatnoczarną barwę. W świeżym wysięku krwotocznym można stwierdzić niezmienione krwinki czerwone, a w starym przeważnie rozpadłe. Badaniem chemicznym i spektroskopowym wysięku krwotocznego można wykryć barwnik krwi. Nie wyjaśniono, czy krwinki czerwone dostają się do płynu per diapedesin, czy też wskutek pęknięcia naczyń krwionośnych, uległych zwyrodnieniu wskutek sprawy gruźliczej i in. Objawy zależne od wysięku opłucnego krwotocznego są takie same jak w zapaleniu surowiczym opłucnej. Wysięk pozostaje zwykle bez zmiany całymi tygodniami, gromadząc się ponownie po wypuszczeniu. Czas trwania choroby i jej zejście zależą od cierpienia podstawowego. Rozpoznanie krwotocznego wysiękowego zapalenia opłucnej określa się badaniem wysięku. Rokowanie i leczenie zależą od choroby podstawowej. Zwapniające zapalenie opłucnej. Zwapnienie opłucnej (Pleuritis calcifieans cbronica). Jest to sprawa polegająca na odkładaniu się wapnia w blaszkach opłucnej. Dawniej uchodziła za sprawę rzadką, którą spostrzegano tylko na stole sekcyjnym, niekiedy także podczas operacji. Antoni Gabszewicz opisując w r. 1906 własny przypadek podaje, ze znalazł w piśmiennictwie tylko jeden przypadek Wetzla z r. 1887 oraz że Edward Przewoski spotykał zwapnienie opłucnej na sekcji zupełnie przypadkowo. Obecnie zwapnienie opłucnej stwierdza się dzięki badaniom radiologicznym nie tak rzadko. Najczęściej są to małe płytki, smugi podłużne lub spiralne, sznury perełkowate i inne drobne złogi wapniowe, sadowiące się w różnych miejscach opłucnej. Rzadziej zdarzają się duże płyty grubości od kilku mm do 3 cm, usadowione przeważnie w tylno-dolnej części jamy opłucnej, nieco rzadziej w okolicy pachowej i w innych miejscach opłucnej. Płyty mogą pokrywać w postaci pancerza tylną, boczną L przednią powierzchnię płuca. Opisano także zwapniałe ściany komory, powstałej wskutek zrostów opłucnych, a wypełnionej wysiękiem. [podobne: biały nalot na migdałkach, rehabilis, zentel zawiesina ]

Powiązane tematy z artykułem: biały nalot na migdałkach rehabilis zentel zawiesina