Anatomia patologiczna

Anatomia patologiczna. Odróżnia się zapalenie opłucnej między płatowej suche i wysiękowe, które może być surowiczo-włóknikowe, ropne i posokowate. Zapalenie suche wiedzie najczęściej do zrostów (pleuritis interlobaris adhaesiva) odgraniczających przestrzeń między płatową od dużej jamy opłucnej albo nawet do zarośnięcia (symphysis scissuralis) tej przestrzeni. Zapalenie wysiękowe opłucnej między płatowej może być jednym z objawów rozlanego zapalenia opłucnej, częściej jest jednak zmianą ograniczoną wskutek zrostów oddzielających przestrzeń między płatami od dużej jamy opłucnej. Zrosty mogą być przyczyną gromadzenia się wysięku tylko w części przestrzeni między płatowej tak, iż można odróżniać zapalenie opłucnej między płatowej otorbione górne, środkowe i dolne. Wysięk bywa najczęściej r o p n y. Ilość jego bywa różna może dochodzić do 1 litra i więcej. Zapalenie opłucnej między płatowej bywa przeważnie po jednej stronie. Prócz zmian w opłucnej stwierdza się zwykle także zmiany w sąsiednich częściach płuca. Są to poprzedzające zapalenie opłucnej ogniska zapalne lub zmiany gruźlicze w postaci wtórnej, przekrwienie zaś lub nacieczenie tkanki płucnej, gdy sprawa opłucna jest pierwotna. Objawy suche zapalenie opłucnej między płatowej objawia się silnymi bólami i kłuciem w miejscu rzutu wcięcia między płatowego albo przebiega prawie niepostrzeżenie i wiedzie często do zrostów lub przechodzi w zapalenie wysiękowe. Wysiękowe zapalenie opłucnej między płatowej wtórne przy zapalne oraz częstsze pozapalne zdarza się u chorych na zapalenie płuc. Cechuje je skok gorączki do 38-390C pomimo ustępowania objawów zagęszczenia płuca w części oddalonej od rzutu wcięcia między płatowego oraz utrzymywanie się nadal przytłumionego odgłosu opukowego w pobliżu rzutu postać pierwotna zapalenia opłucne j między płatowej rozpoczyna się zwykle niepostrzeżenie albo wśród objawów wspólnych ostrym chorobom opłucnej i płuc, mianowicie kłuciem w boku, gorączką i suchym kaszlem. Czasami chory odczuwa najsilniej kłucie z tyłu między kręgosłupem a łopatką albo w pasze na poziomie wcięcia między płatowego. Dopiero po 1-2 tygodniach do tych dolegliwości dołączają się objawy przedmiotowe, których wykrycie wymaga bardzo dokładnego badania chorego. Jest to odgłos opukowy przytłumiono-bębenkowy w miejscu rzutu wcięcia między płatowego, najczęściej w jakimkolwiek jego odcinku, zwłaszcza w okolicy pachowej. Prócz przy tłumienia można niekiedy stwierdzić nieliczne trzeszczenia, zależne od przekrwienia sąsiednich części płuca albo od ich ucisku przez wysięk opłucny. [przypisy: luxmed koncertowa, pleuroskopia, sympramol opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: luxmed koncertowa pleuroskopia sympramol opinie